Privacyverklaring voor leerlingen en hun ouders

Als schoolbestuur zijn we verplicht om op een transparante wijze te communiceren over de gegevens die wij opslaan en gebruiken van leerlingen en eventueel hun ouders. Wij willen graag toelichting geven bij deze verwerking van persoonsgegevens.

Contacteren?

Binnen de school hebben we een aanspreekpunt informatieveiligheid. Je kan die contacteren op volgend mailadres: privacy@sbsintpaulus.be. Vermeld wel steeds over welke school het gaat.

Daarnaast doen we beroep op de Data Protection Officer (DPO) Katholiek Onderwijs Vlaanderen.  (DPO@katholiekonderwijs.vlaanderen).
Vermeld wel steeds het instellingsnummer van de school als je contact opneemt met de DPO.
Meer lezen, klik hier.