Schoolbestuur sint paulus

 Samen OP WEG

naar een mooie toekomst voor onze kinderen

Intern meldpunt klokkenluiders

Via e-mail: klokkenluider@katholiekonderwijs.vlaanderen    
Via post: Klokkenluider, Guimardstraat 1, 1040 Brussel    
Telefonisch: 02/5070712    
Je vindt meer info op: https://pro.katholiekonderwijs.vlaanderen/klokkenluiders