voorzitter: P.vandewiele
ondervoorzitter: l.carmen

Contactpersonen
basis@sbsintpaulus.be
secundair@sbsintpaulus.be

visietekst

DE keuze voor sint-paulus berust op de vaststelling dat Paulus
ook vandaag nog voor ieder van ons een bron van enthousiasme kan zijn


Paulus was een man van zijn tijd, een man die de context waarin hij werkte, ernstig nam.

Hij predikte eenheid in verscheidenheid met respect en aandacht voor eenieder, in het bijzonder voor ‘de kleintjes’.

Zijn reizen en brieven getuigen van zijn aandacht voor de diversiteit van culturen, denkwerelden en levensbeschouwingen.

Paulus bracht mensen samen. Hij bemoedigde hen in ‘hoe’ samen te leven en samen te zijn en vermaande hen wanneer eigenbelang het denken en de zeden deed verwilderen.

Paulus was een man met idealen, met gedrevenheid, met vuur, met passie! Hij stelde zich raakbaar op, was aanwezig en betrokken, geëngageerd.

Paulus was een bewogen man, die zich –letterlijk en figuurlijk– in beweging liet zetten door zijn geloof. Hij was een vat vol emoties ook: verontwaardigd, liefdevol, bemoedigend, ...: alles op het juiste ogenblik, aangepast aan de context.

Paulus was een robuuste figuur, maar met een gouden hart.

Kortom: een man van geloof, een man vol hoop, een man met een missie!